Informatieavond stand van zaken Reconstructie N65

Gemeente Haaren Nieuws

106 weergaven
Details
Woensdag 12 juni 2019 tussen 20:00 en 21:30
Afgelopen
Helvoirt
Nederland

De rijksweg N65 krijgt langzaam maar zeker zijn definitieve vorm. Dit geldt niet alleen voor de weg zelf maar ook voor het gebied er om heen. 


Informatieavond

We laten u graag de stand van zaken zien tijdens een informatieavond op 12 juni. Op deze avond komt vanzelfsprekend het proces rondom het bestemmingsplan aan de orde en u kunt het ontwerp met de wijzigingen sinds december nogmaals bekijken. Daarnaast kunt u ook zien waar de geluidschermen geplaatst gaan worden en leggen we keuzes uit voor de te treffen geluidsmaatregelen aan de weg zelf. U bent van harte welkom op woensdagavond 12 juni om 20.00 uur in het HelvoirThuis. 


Proces

In februari en maart heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Tijdens twee inloopmomenten, gesprekken en per mail zijn waardevolle opmerkingen binnengekomen. Achter de schermen is het projectteam N65 nu bezig om het ontwerpbestemmingsplan verder gestalte te geven. Dan gaat ook de formele inspraakprocedure van start. De laatste onderzoeken worden in de komende weken afgerond en verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Dit plan ronden we voor de zomervakantie af.

Ter inzagelegging

Omdat we graag iedereen de gelegenheid willen geven om het ontwerpbestemmingsplan in te kunnen zien, verplaatsen we de ter inzagelegging naar eind augustus en september. Hier wordt u nog over geïnformeerd.


Thema
Dienstverlening en maatschappij
Over de organisator
Gemeente Haaren Nieuws
HaarenEEN publiceert de nieuwsberichten, persberichten en andere publicaties vanuit gemeente Haaren op dit platform, specifiek bestemd vo...... Lees meer