HaarenEEN.nl

Inloggen of inschrijven

Zorgvuldig te werk na vondst menselijke botresten op voormalig kerkhof centrum HaarenZoals u rondom het Mgr. Bekkersplein heeft kunnen zien, zijn de voorbereidingen in gang gezet om in het nieuwe jaar werkzaamheden te kunnen verrichten aan het plein. 

Afgelopen week heeft hiervoor ook archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek, verricht door archeologen, is nodig om een beeld te krijgen van de archeologische waarden van de grond en is tevens wettelijk verplicht. 

Voormalig kerkhof
Op deze locatie was tot de jaren zestig een kerkhof. De resten zijn destijds geruimd en herbegraven achter wat nu verzorgingshuis Haarensteyn is.
De diepte van het kerkhof is in beeld gebracht door middel van nauwkeurig graven. De resten van drie personen die op deze plek lagen zijn alsnog veiliggesteld en afzonderlijk van elkaar in depot geplaatst bij het archeologisch bureau Geonius. In afwachting van een passend vervolg blijven deze bij Geonius in depot.

Vervolgonderzoek
We zijn voornemens een vervolgonderzoek in te stellen om een duidelijk beeld te krijgen van de omvang en locatie van het voormalige kerkhof. Ook brengen we in kaart welke gevolgen deze ontwikkeling heeft voor de planning en fasering van de herinrichting van het Mgr. Bekkersplein. De vervolgstappen zullen we uit piƫteit voor de overledenen en nabestaanden, in alle zorgvuldigheid en op een respectvolle manier nemen.

Meer informatie
Zodra er meer duidelijk is communiceren we hierover. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de gemeente Haaren via 0411-627282 of via .

 

 

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.