Samen met Gemeente Haaren, Scouting Haaren, Stichting Haaren in Beweging / Beweegroute Haaren, Bijenvereniging St. Ambrosius, bewoners va...
Inwoners, organisaties en bedrijven in je gemeente verbinden zodat ze meer dingen samen ondernemen? Wij bieden je de allerbeste oplossing!
Een pagina waarmee de dorpsraad haar mede-inwoners werft en informeert over haar activiteiten.
CooperatieHOT heeft het initiatief genomen om - vanwege de opdeling van de gemeente Haaren - de overgang van de 4 dorpen naar de ontvange...
Tussen gezond zijn en je goed voelen, zit soms een wereld van verschil. Ongeveer de helft van alle Nederlanders geeft aan zich eenzaam te...
Sinds enkele jaren wordt er in Haaren gebruikt gemaakt van AED alert. AED-Alert is een systeem dat door de meldkamers in Nederland gebrui...
‘Vergeten Fruit’ redt niet-geplukte vruchten bij mensen in hun tuin en zet het in als ingrediënt voor (h)eerlijke producten, ontmoeting, ...
Vanuit de coöperatie GroenwoudGlas zijn we druk bezig, om glasvezel aan te leggen in het buitengebied van het Groene Woud, waaronder het ...
Rolstoel avond 2-daagse in Haaren voor inwoners van Haaren, op donderdag 27 en vrijdag 28 juni 2019.Aanvang 18.00 uur.Vertrek en aankomst...
Ons Haaren van de Belangengroep Toekomst Haaren, zet zich in voor het welzijn en de leefbaarheid in het dorp Haaren. DeGemeente Haaren w...