Vereniging HaarenEEN


Vereniging HaarenEEN is in december  2016 opgericht. 
KBO-Haaren, R.K.S.V. Nemelaer, de Don Bosco Stichting en Stichting Rebirth Samen voor Haaren behoren tot de oprichters en zijn ook meteen de eerste leden van Vereniging HaarenEEN.

Ons doel
HaarenEEN staat voor het verbinden van alle dorpsgenoten. Door ons te verenigen kunnen we op elkaar rekenen als individuele inwoner, maar ook als vereniging en ondernemer.
HaarenEEN verbindt inwoners van ons dorp met elkaar, maar ook professionals onderling, professionals met inwoners, organisaties, winkels en ondernemingen met inwoners én met elkaar.

HaarenEEN:
Maakt vraag en aanbod van hulp en/of diensten eenvoudig;
Stimuleert eigen regie en zelf- en samenredzaamheid;
Gaat over samen dingen kunnen doen.

Leden van HaarenEEN
Verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen met een niet commerciële, sociale, sportieve, culturele of maatschappelijke doelstelling gevestigd in het dorp Haaren, of met een op het dorp Haaren gerichte afdeling kunnen als  lid toetreden. Hiertoe nodigen wij u binnenkort van harte uit.
 Nu al Interesse? Download dan het aanmeldingsformulier
Aanmelding lidmaatschap Haaren Blanco.docx

en stuur het per mail (ingescand) op naar secretariaat@haareneen.nl 
of per post naar:
naar secretariaat HaarenEEN, Hollenhoekweg 1, 5076NM Haaren
 
Ondernemers
Als ondernemer kunt u  uw informatie en aanbiedingen plaatsen op ons digitale dorpsplein. De Ondernemersvereniging kan lid zijn.

www.haareneen.nl, het digitale dorpsplein
HaarenEEN  creëert een digitaal dorpsplein, www.haareneen.nl. Dit kan een prima middel zijn om ons als gemeenschap te stimuleren, die er voor elkaar wil en kan zijn.
Elke inwoner van ons dorp kan gebruik maken van de mogelijkheden op www.haareneen.nl. U stelt hierop vragen en vindt er álle informatie en nieuws over ons dorp bij elkaar.

Vrijwilligers HaarenEEN
Een aantal enthousiaste dorpsgenoten zetten zich als team in, om samen van het digitale platform www.haareneen.nl een succes te maken. U leest meer over hen in Wie zijn wij?

Wat nog meer?
Naast de ondersteuning voor www.haareneen.nl zoeken wij ook andere middelen of manieren om ons mooie dorp Haaren, met zijn eigen identiteit, saamhorigheid, vele verenigingen, maar zeker ook het mooie landelijke karakter nog verder te laten groeien en bloeien.

Dit groeipad bepalen we graag samen met onze leden. Mede daarom wordt er jaarlijks ook een algemene Ledenvergadering gehouden.

Bij de oprichting heeft Vereniging HaarenEEN ook statuten opgesteld.
Geïnteresseerd? Lees dan hier

akte van oprichting d.d. 27-12-2016.pdf

Het bestuur van HaarenEEN

Voorzitter
Jacques van Hest - jacquesvanhest@home.nl,
tel. 06-21555525
Secretaris
Marion Denissen - marion.denissen@kpnmail.nl,
tel. (0411) 622733
Penningmeester
Jan Dumoulin - KBO-secretariaat@KBO-haaren.nl,
tel. (0411) 785285
Lid
Tom van Sprang -  tom@rebirthsamenvoorhaaren.nl
tel. 06 50852513

HaarenEEN: wij doen mee…...