HaarenEEN publiceert de nieuwsberichten, persberichten en andere publicaties vanuit gemeente Haaren op dit platform, specifiek bestemd voor de inwoners van ons dorp Haaren. De officiële bekendmakingen (verleende vergunningen...
Lees meer
Mgr Bekkersplein 2
5076AV Haaren
0411 62 72 82

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven