Haareneen.nl

Inloggen of inschrijven

Ook u allen hartelijk bedankt!

Vrijwilligers HaarenEEN geven graag de waardering aan u door

Afgelopen zondag, tijdens de nieuwjaarsreceptie, ontvingen we als vrijwilligers van HaarenEEN, waardering van de gemeente Haaren. We hebben deze waardering met dank in ontvangst genomen, maar delen die graag met u als lezer, schrijver, bedenker van de inhoud van ons digitale platform.

We vinden het erg fijn dat u ons volgt, leest en meedoet om het platform interactief te laten zijn, waardoor het steeds meer gaat leven onder alle Haarense inwoners.

Ga daar zeker mee door in het nieuwe jaar en zegt het voort! 

Ook worden we steeds meer gevraagd om mee te denken en te participeren bij nieuwe initiatieven of bij hulpvragen. Daar helpen we graag aan mee. Want dat zorgt dat we met zijn allen fijn en veilig in ons dorp kunnen wonen. Was dat niet het doel van HaarenEEN? Ja dus.

Met dank:-)