Haareneen.nl

Inloggen of inschrijven

Opening seizoen 2019-2020 GEDENKPLAATS HAAREN

Op zaterdag 11 mei wordt seizoen 2019-2020 van de Gedenkplaats Haaren geopend. Iedereen is welkom vanaf 13 uur in de aula van de voormalig grootseminarie Haarendael aan de Raamse Akkers 15 ,50 76 PC te Haaren.


De heer Jan Pommer treedt aan als voorzitter van de Gedenkplaats Haaren en is één van de sprekers. Hij houdt een inleiding over ‘vrijheid’. Het volledige programma is als volgt:


Inloop vanaf 13 uur. Officiële opening 14.00 uur. 


-       Welkom door de dagvoorzitter, Jan van Kollenburg.

         Muzikaal Intermezzo

-       Openingstoespraak door de Yves de Boer waarnemend burgemeester van de gemeente Haaren,

    Muzikaal Intermezzo

-       Ontsteken van de gedenkkaars

                Muzikaal Intermezzo

-       Inleiding door een bestuurslid over de ontwikkelingen rond de Gedenkplaats

                Muzikaal Intermezzo

-       Toespraak door de voorzitter de heer Jan Pommer

          Muzikaal intermezzo

-     Korte herdenking, een minuut stilte, Wilhelmus, samenzang

-     Huishoudelijke mededelingen

-     Afsluiting: Uitnodiging voor de kranslegging bij de Poort der Zuchten.


Wanneer u niet in staat bent om de kranslegging bij de poort bij te wonen kunt u zich begeven naar de Aula. Daar keert iedereen terug na de kranslegging.