Haareneen.nl

Inloggen of inschrijven

Vol goede moed het jaar in....

In diverse kranten heeft het gestaan. Na 13 jaar heb ik het voorzitterschap doorgegeven aan Kees Carlier. In de statuten staat, dat het goed is voor de vereniging dat na zoveel jaren  

andere mensen aan het roer komen. Ik heb het werk met heel veel plezier gedaan. Het is een verrijking geweest voor mij om voor zoveel mensen iets te mogen betekenen. Maar ik blijf actief als vrijwilliger. Laten we voor het komend jaar proberen wat meer aandacht aan elkaar te schenken. Advies: investeer eens wat tijd als vrijwilliger of bestuurslid bij de Zonnebloem.

IK wens iedereen een fijngezond jaar toe. C.A.J. van Roessel.