HaarenEEN.nl

Inloggen of inschrijven

Werkzaamheden herinrichting Mgr. Bekkersplein gestart

  • 237 weergaven

De voorbereidingen voor de herinrichting van het Mgr. Bekkersplein en de Kerkstraat  zijn gestart. 

Dinsdag 20 augustus is een eerste aanzet gedaan om het kunstwerk ‘De Unie van Haaren’, bestaande uit vier keien, te verwijderen. Het kunstwerk wordt geschonken aan Heemkundekring ‘den Beerschen Aard’ en de gemeente Oirschot. Het werk krijgt in Oirschot een herbestemming in een, aan de kunstenaar Jo Gijssen gewijde, kunstroute. 

Herstellen laanstructuur
 Op dit moment wordt er ook verder gewerkt aan de uitwerking van het beplantingsplan. Er worden 41 nieuwe bomen geplant op en om het plein. Hiermee herstellen we de laanstructuur. Vanwege de nieuwe inrichting van het centrum worden er helaas ook 24 bomen gerooid. We hebben onderzocht of enkele bomen (o.a. de platanen aan de rand van het winkelcentrum) elders herplant kunnen worden. De kans van slagen is, zelfs na een zorgvuldig langdurig proces van enkele jaren, uiterst klein. Daarom planten we na het rooien, naast jongere bomen, ook bomen met een behoorlijke stamomtrek. De gemeente Haaren hecht als ‘Tuin van Brabant’ veel waarde aan groen in de dorpen en wil dit in het centrum tot uiting brengen.

Gefaseerde uitvoering
 Het is nog niet exact bekend wanneer de bomen worden gerooid. Ter voorbereiding op een vlot verlopende realisatiefase is nu alvast de vergunningaanvraag ingediend. De totale werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken. Medio 2020 verwacht de gemeente het nieuwe plein op te leveren.  

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.