Podium Circulair: de (on)mogelijkheden van het planten van bomen


In opdracht van Podium Circulair en betaald door een klimaat voucher van Het Groene Woud hebben wij de mogelijkheden en onmogelijkheden onderzocht voor het planten van bomen in het Helvoirts Broek en de Vughtse Gement. 

Het eindrapport is beschikbaar op de site van Podium C: klik hier

Op dit moment zijn we bezig met drie uitvoeringsprojecten:

1. ‘Benut ieder hoekje en ieder gaatje, hoe klein ook.’ 

Met de juiste blik vind je nog verrassend veel onbenutte plekken voor nieuwe aanplant. Bijvoorbeeld wanneer je gebruik maakt van het Voorpootrecht of bij nieuwe Voedselbossen.

2. ‘Kies de juiste soort’

Bij de keuze van nieuwe aanplant is diversiteit en gevarieerdheid van groot belang en soms is het aanplanten van struweel kansrijker dan ‘vechten’ voor bomen (zoals in het geval van De Gement).

3. ‘Deel het verhaal van de noodzaak om te planten’

Door burgers, beleidsmakers en belanghebbenden deel uit te laten maken van het aanplantproces en te informeren over kansen en rechten, maak je ze mede-eigenaar van ons doel: meer aanplant van bomen en struweel. Hierbij schenken we ook aandacht aan de voordelen en mogelijkheden van het voorpootrecht.