4

Fase 4: Samen aan de slag om de belangrijkste thema's meer uit te werken

In deze fase gaan we bijeenkomsten organiseren met de Haarenaren om samen de belangrijkste thema's verder uit te werken. Welke onderwerpen vinden jullie het belangrijkste? Wie zijn daarbij nodig? En hoe sluiten het aan bij de initiatieven die al gaan zijn in Haaren? We gaan aan de slag met concrete ideeën en activiteiten door het dorp, voor het dorp. Ook ambtenaren van gemeente Oisterwijk zijn hierbij aanwezig. Met hun inbreng komen we gezamenlijk tot realistische plannen en oplossingen. 

De bijeenkomsten staan gepland op 31 mei en 20 juni van 20.00-21.30 uur in Den Domp.