Water in het park


Park Ruijbosch 

Het gebied achter de kerk in Haaren is een erg veelzijdig, laaggelegen gebied waarbij water een belangrijke rol heeft. In de jaren zestig is een zwem- schaatsvijver gegraven. Ook is er een kleine boomgaard aangelegd met slootjes voor de ontwatering. In enkele slootjes is aan het roestige water te zien dat er kwelwater naar boven komt. Dit water komt hoogstwaarschijnlijk vanuit de Loonse en Drunense duinen.

 In 2013 is er een retentievijver aangelegd om het hemelwater van de omgeving Driehoeven en Langeweg te bufferen en in de grond te laten infiltreren. Bij te veel wateraanvoer stort het vijver water over in de Ruijsbossche waterloop. Hieraan is de naam van het park ontleed, “Park Ruijbosch”. Door de jaren heen is er veel vis in de retentievijver gekomen. Veel kinderen maken hier gebruik van om een visje te vangen. Om de kwaliteit van het water goed te houden is er een luchtpomp geplaatst, aangesloten op een zonnepaneel. Als de zon schijnt zet de pomp het water in beweging om extra zuurstof in het water te brengen. In 2013 is er ook nog een poel aangelegd (naast de huidige bijenstal) om een goede leefomgeving voor amfibieën te creëren.

 In 2019 is het park in huidige vorm aangelegd, met enkele wadi’s om het hemelwater van een aantal nieuwe woningen aan het Leypad in de grond te laten wegzakken. Tevens is het park toen voorzien van vruchtdragende en bloeiende bomen en werd het terrein ingezaaid met bloemrijke mengsels om meer insecten aan te trekken. Met een ecologisch beheer van het park zal de biodiversiteit de komende jaren sterk toenemen. Waarnemers van het IVN zijn regelmatig in het park te vinden, en treffen dan bijzondere planten en insecten aan. Om het park schoon en goed toegankelijk te houden is er regelmatig een groepje vrijwilligers aan het werk om onderhoud te doen. 

27 oktober 2021
Ad van de Ven